Problemy diagnozy procesów integracji zaburzenia integracji sensorycznej terapia wg aktualnego modelu dysfunkcji

Zaburzenia integracji sensorycznej dzielą się na nadwrażliwość sensoryczną bądź podwrażliwość sensoryczną. Uznaje się, że rozwój procesów integracji sensorycznej następuje w sposób sekwencyjny. Zaburzenia integracji sensorycznej są charakterystyczne dla dzieci, które cierpią na różnego typu zaburzenia (między innymi zespół Downa, autyzm). Problemy diagnozy procesów integracji zaburzenia integracji sensorycznej terapia wg aktualnego modelu dysfunkcji. Na większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej są narażone szczególne grupy dzieci, na przykład te urodzone przedwcześnie. W zależności od konkretnych zaburzeń (na przykład pochodzących ze zmysłu wzroku, słuchu, czucia głębokiego itd) terapia przyjmuje odmienne formy oraz zakres oddziaływań. Od typu zaburzenia zależy rodzaj zaproponowanej terapii. Zaburzenia modulacji sensorycznej obejmują trzy subtypy: nadwrażliwość sensoryczną, podwrażliwość sensoryczną i poszukiwanie sensoryczne. Plastyczność neuronalna jest największa u młodszych dzieci, dlatego też terapia integracji sensorycznej wskazuje na konieczność podjęcia oddziaływań w jak najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka. Zaburzenia te ograniczają pojawianie się efektywnych reakcji na bodźce. Współtwórca pierwszych w Polsce programów szkolenia terapeutów integracji sensorycznej. Istnieje szereg czynników, które są predyspozycjami do wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej, który odbył odpowiednie szkolenie oraz uzyskał tytuł specjalisty w tym zakresie. Osoby z tym typem zaburzeń procesów integracji sensorycznej nie potrafią właściwie dostrzegać podobieństw i różnic między bodźcami sensorycznymi. U podstaw teorii integracji sensorycznej leżą przede wszystkim neurologia oraz teorie zachowania się. Podczas swojej pracy naukowej przeprowadziła szereg badań na temat integracji sensorycznej, wskazując między innymi na związek procesów SI z procesami uczenia się oraz przyswajania wiedzy. Założyciel pierwszego w Polsce gabinetu terapii integracji sensorycznej. Charakterystyka nadwrażliwości sensorycznej zależy od cech osobowych i czynników związanych z kontekstem zachodzącego zjawiska. Przez wiele lat termin dysfunkcje integracji sensorycznej, zaburzenia integracji sensorycznej był wielokrotnie definiowany i redefiniowany w różny sposób przez wielu specjalistów. Zaburzenia na niższym szczeblu mogą powodować defekty w kolejnych stadiach rozwojowych i uniemożliwić bądź utrudnić zdobywanie kolejnych umiejętności.