Nasze usługi metalograficzne mogą umożliwić użytkownikowi przesyłanie materiałów, takich jak komentarze, obrazy, filmy i podcasty (w tym powiązane metadane i grafikę)

Nie wolno wykorzystywać usługi PSN ani żadnych dostępnych w niej Produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością. Uwaga: nie możemy monitorować wszystkich działań w ramach usługi PSN i nie zobowiązujemy się do tego. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi cyfrowe udostępnione w serwisie OBYWATEL. Nasze usługi metalograficzne http://metalografia-pik.pl/ mogą umożliwić użytkownikowi przesyłanie materiałów, takich jak komentarze, obrazy, filmy i podcasty (w tym powiązane metadane i grafikę). Wyjątkiem są gry internetowe dla wielu graczy dostępne w ramach usługi PlayStation™Now i niektóre gry bezpłatne. Dostęp do gier internetowych dla wielu graczy w systemie PS4 jest możliwy, tylko jeżeli użytkownik jest subskrybentem usługi PlayStation®Plus. (viii) Nie wszystkie Produkty dostępne w ramach usługi PSN zostały sklasyfikowane i niektóre z nich mogą zawierać materiały i język przeznaczone dla osób dorosłych. Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi warunkami świadczenia usługi lub obowiązującym prawem, ani też podejmować prób ich wykonania lub grozić ich wykonaniem. Funkcje dostępne w ramach usługi PSNW dowolnym momencie możemy zdecydować o wycofaniu funkcji z usługi. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu i opisujemy w prosty i przystępny sposób. Na potrzeby niniejszych Warunków świadczenia usługi przyjmuje się, że Konta niepełnoletnich członków rodziny to także Konta podrzędne. W razie uwag lub pytań dotyczących usług i/lub Produktów stron trzecich dostępnych w ramach usługi PSN należy skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem. Korzystając z usługi PSN i powiązanych z nią Produktów użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych w sposób wyjaśniony w tej polityce. W przypadku niezaakceptowania zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub w Warunkach korzystania z oprogramowania należy skontaktować się z nami w celu zamknięcia Konta. Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki świadczenia usługi przed ich zaakceptowaniem. Dostęp do usługi PSN przy użyciu Konta użytkownika zostanie zablokowany do czasu spłacenia tego zadłużenia. Po zakupie usługi otrzymasz możliwość utworzenia nowej grupy o rodzaju rodziny. Korzystanie z usługi PSN regulują niniejsze Warunki świadczenia usługi.